<noscript id="szkuo"><i id="szkuo"></i></noscript>
  <dfn id="szkuo"><nav id="szkuo"><track id="szkuo"></track></nav></dfn><dfn id="szkuo"></dfn>
  <u id="szkuo"><del id="szkuo"></del></u>

   <dfn id="szkuo"></dfn>

  <meter id="szkuo"><bdo id="szkuo"></bdo></meter>

  文章詳情

  佳孚廠內抓拍

  日期:2022-06-09 14:54
  瀏覽次數:0
  摘要:<p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">工廠入口</span></span><br /> </span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><img alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201805/201805051515111641.jpg" /><br /> </span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">工廠入口</span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><img alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201805/201805051515217141.JPG" /><br /> </span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">廠內隨拍</span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><img alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201805/201805051515313821.JPG" /><br /> </span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">廠內隨拍</span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><img alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201805/201805051515415581.JPG" /><br /> </span></span></span></span> </p> <p> <span style="color:#000000;font-size:16px;"><span style="color:#000000;font-size:16px;"><span style="color:#000000;font-size:16px;">倉庫鋸床</span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><img style="width:807px;height:auto;" alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201606/201606031111017961.jpg" /><span style="color:#E53333;"></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"></span></span>&nbsp;<span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">倉庫</span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><img style="width:807px;height:auto;" alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201606/201606031111218281.jpg" /></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"></span></span></span>&nbsp; </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">不銹鋼拋光方管木箱包裝</span></span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:32px;"><span style="color:#E53333;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><img style="width:807px;height:auto;" alt="" src="http://zt.yizimg.com/ComFolder/326818/image/201606/201606031111317181.jpg" /><span style="color:#000000;"></span></span></span></span></span> </p> <p> <span style="font-size:12pt;">退火爐<br /> <img width="900" height="675" style="width:807px;height:auto;" alt="" src="http://i01.yizimg.com/ComFolder/326818/%E6%8A%93%E6%8B%8D7.jpg" /><br /> 卷筒成品</span> </p> <p> <span style="font-size:12pt;"><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191515911231.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610012851.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610011171.jpg" /><br /> 不銹鋼制品</span> </p> <p> <span style="font-size:12pt;"><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610118921.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610110101.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610210701.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610212171.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610313121.jpg" /><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/326818/image/202011/202011191610318001.jpg" />&nbsp;<br /> </span> </p>

  工廠入口


  工廠入口


  廠內隨拍


  廠內隨拍


  倉庫鋸床

   倉庫

   

  不銹鋼拋光方管木箱包裝

  退火爐

  卷筒成品


  不銹鋼制品

   

  下一篇: 暫無
  上一篇: 佳孚辦公室
  在线人成免费视频,在线日韩欧美视频一区,在线日韩视频网,在线日韩一区,在线三级小视频